Henkilöarvioinnit2022-03-29T10:42:25+03:00

Henkilöarvioinnit

Henkilöarvioinnilla syvällistä ja objektiivista tietoa johdon valintaan ja kehitystarpeiden tunnistamiseen

Kulmia Leadersin toteuttama henkilöarviointi on tehokas strategisen resursoinnin työkalu niin johtajavaihdoksissa, seuraajasuunnittelussa, fuusioissa ja yritysostojen yhteydessä kuin toimivan johdon kehitystarpeiden tunnistamisessa.

Onko johdon arviointiprosessi yrityksessänne ammattimainen ja laadukas?

Henkilö- ja soveltuvuusarviointia määrittelee Suomessa lainsäädäntö. Arviointia suoritettaessa edellytetään monipuolisia, luotettavia menetelmiä ja vahvaa asiantuntemusta.

”Työnantajan on varmistettava, että testejä tehtäessä käytetään luotettavia testausmenetelmiä, niiden suorittajat ovat asiantuntevia ja testauksella saatavat tiedot ovat virheettömiä”.

Lain pohjalta on Suomessa kehitetty sertifiointijärjestelmä sekä kompetenssipohjaiseen että psykologiseen henkilöarviointiin. Sertifioidut henkilöarvioinnin ammattilaiset löytyvät Psykologiliiton sivuilta.

Kokeneen, johdon arviointeihin pätevöityneen henkilöarvioinnin ammattilaisemme avulla saat vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten tunnistan johtajapotentiaalin?
  • Miten varmistan johtajaehdokkaan motivaation ja sitoutumisen yrityksemme liiketoimintastrategiaan?
  • Miten tunnistan johtajavalinnassa ehdokkaiden vahvuudet, johtamispotentiaalin ja mahdolliset riskit?

Laadukkaasti toteutettu johdon henkilöarviointi tarjoaa luotettavaa ja syvällistä lisätietoa johtajaehdokkaiden henkilökohtaisista johtamisvalmiuksista, vahvuuksista ja kehittämisen alueista. Arvioinnissa tarkastellaan ehdokkaan johtamiskokemusta ja osaamisalueita sekä erityisesti persoonakohtaista johtamispotentiaalia yrityksen liiketoimintatilannetta ja johtamistehtävän kriteereitä vasten.

Monipuolisten ja luotettavien menetelmien avulla arviointi kohdistuu henkilön kyvykkyyteen niin strategisissa kuin operatiivisissakin johtamishaasteissa sekä henkilöjohtamisvalmiuksiin erilaisissa liiketoiminnan muutostilanteissa. Kyky johtaa organisaatiota ja itseään paineen alla on yksi keskeisimmistä tarkasteltavista osa-alueista.

Artikkelit ja ajankohtaiset

Go to Top