Johdon ja asiantuntijoiden suorahaku2022-03-29T10:38:50+03:00

Johdon ja asiantuntijoiden suorahaku

Suorahaku vaatii laatua ja tarkkuutta

Onnistuneilla henkilövalinnoilla on merkittävä vaikutus niin yrityksen kilpailukykyyn, tuottavuuteen kuin henkilöstön motivaatioon ja työtyytyväisyyteenkin.

Tavoitamme markkinoiden kyvykkäimmät johtajat ja asiantuntijat

Kulmia Leadersin suorahakupalvelu on laadukas ja tehokas keino kyvykkäiden, yrityksen liiketoimintastrategiaan ja kulttuuriin sopivien osaajien rekrytoinnissa.

Suorahakupalvelumme tarjoaa kattavan hakuprosessin ja projektinhallinnan, ihanneprofiilin määrittelystä aina valitun henkilön perehdytykseen asti. Asiakkaamme hyötyvät perusteellisesta markkina- ja toimialakartoituksesta sekä optimaalisen profiilin yhteisestä määrittelystä ja sparrauksesta. Parhaimpien ehdokkaiden löytämiseksi käytämme monipuolisesti digitaalisia hakukanavia ja verkostojamme. Toimialatuntemuksemme kattaa erityisesti kaupan, teollisuuden, terveydenhuollon, palvelu- ja finanssialan.

Valitun henkilön menestys ja asiakkaan tyytyväisyys ykkössijalla

Kulmia Leadersin suorahakupalvelussa yhdistyy kyky löytää ehdokkaita, joilla on sekä tarvittava kokemus ja johtamiskyvykkyys sekä asiakkaan kulttuuriin sopiva johtamisote ja persoonallisuus. Vastuullisuus, eettisyys, kestävät ratkaisut ja pitkäjänteinen yhteistyö ovat tärkeä osa palveluamme. Ehdokkaille suorahakuprosessimme tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oman urakehityksen pohdintaan sekä sparrausta uran käännekohdissa ja uusissa haasteissa.

Asiakkaidemme ja tehtävään valitun henkilön menestys sekä molemminpuolinen tyytyväisyys ovat meille tärkeitä ja haluamme varmistua rekrytoinnin onnistumisesta pitkäjänteisen seurannan avulla. Keräämme systemaattisesti palautetta sekä asiakkailtamme että ehdokkailtamme.

Laadukas rekrytointi tukee työnantajamielikuvaanne

Laadukas suorahakupalvelu tuo lisäarvoa niin toimeksiantajalle kuin ehdokkaillekin ja edistää myönteistä työnantajamielikuvaa. Kulmia Leaders on saanut kiittävää palautetta kokeneiden konsulttiemme osaamisesta, ammatillisuudesta, nykyaikaisista digitaalisista työkaluista sekä tiiviistä yhteydenpidosta niin toimeksiantajien kuin ehdokkaidenkin kanssa. Korkea etiikka, ammatillisuus, laatu ja ehdoton luottamuksellisuus ovat palvelumme perustana.

Artikkelit ja ajankohtaiset

Go to Top