Johdon suorahaku2021-06-18T15:54:02+03:00

Johdon suorahaku

Johdon suorahaku vaatii laatua ja tarkkuutta

Johdon valinta on yksi yrityksen tärkeimmistä strategisista päätöksistä. Onnistuneella johtajavalinnalla on merkittävä vaikutus niin yrityksen kilpailukykyyn, tuottavuuteen kuin henkilöstön motivaatioon ja työtyytyväisyyteenkin.

Tavoittaako nykyinen rekrytointiprosessinne markkinoiden kyvykkäimmät johtajat?

Kulmia Leadersin johdon suorahakupalvelu on laadukas ja tehokas keino kyvykkään, yrityksen liiketoimintastrategiaan ja kulttuuriin sopivan johdon rekrytoinnissa.

Suorahakupalvelumme tarjoaa kattavan hakuprosessin ja projektinhallinnan, johtajaprofiilin määrittelystä aina valitun henkilön perehdytykseen asti. Asiakkaamme hyötyvät perusteellisesta markkina- ja toimialakartoituksesta sekä optimaalisen johtajaprofiilin yhteisestä määrittelystä ja sparrauksesta. Parhaimpien ehdokkaiden löytämiseksi käytämme monipuolisesti digitaalisia hakukanavia ja verkostojamme. Toimialatuntemuksemme kattaa erityisesti kaupan, teollisuuden, terveydenhuollon, palvelu- ja finanssialan.

Tarjoavatko nykyiset käytännöt lisäarvoa yrityksellenne ja potentiaalisille ehdokkaille?

Kulmia Leadersin suorahakupalvelussa yhdistyy kyky löytää ehdokkaita, joilla on sekä tarvittava kokemus ja johtamiskyvykkyys sekä asiakkaan kulttuuriin sopiva johtamisote ja persoonallisuus. Vastuullisuus, eettisyys, kestävät ratkaisut ja pitkäjänteinen yhteistyö ovat tärkeä osa palveluamme. Ehdokkaille suorahakuprosessimme tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oman urakehityksen pohdintaan sekä sparrausta uran käännekohdissa ja uusissa haasteissa. Asiakkaidemme ja valitun johtajan menestys sekä molemminpuolinen tyytyväisyys ovat meille tärkeitä ja haluamme varmistua rekrytoinnin onnistumisesta pitkäjänteisen seurannan avulla. Keräämme systemaattisesti palautetta ja seurantatietoa sekä asiakkailtamme että ehdokkailtamme.

Tukevatko johdon rekrytointikäytännöt työnantajamielikuvaanne?

Laadukas suorahakupalvelu tuo lisäarvoa niin toimeksiantajalle kuin ehdokkaillekin ja edistää myönteistä työnantajamielikuvaa. Kulmia Leaders on saanut kiittävää palautetta kokeneiden konsulttiemme osaamisesta, ammatillisuudesta, nykyaikaisista digitaalisista työkaluista sekä tiiviistä yhteydenpidosta niin toimeksiantajien kuin ehdokkaidenkin kanssa. Korkea etiikka, ammatillisuus, laatu ja ehdoton luottamuksellisuus ovat palvelumme perustana.

Kysy lisää palveluistamme

Artikkelit ja ajankohtaiset

Katso kaikki artikkelit ja ajankohtaiset tästä
Go to Top