Arja Läärä

Arja Läärä

Arja Läärä on kokenut johdon rekrytoinnin, arvioinnin ja kehittämisen ammattilainen. Hänellä on 20 vuoden kokemus strategisesta resursoinnista, kotimaisista ja kansainvälisistä rekrytointiprosesseista, johdon henkilöarvioinneista ja auditoinneista sekä johtamisen kehittämisestä. Ydinosaaminen liittyy erityisesti yleis- ja liiketoimintajohdon, tuotanto- ja henkilöstöjohdon rekrytointeihin ja arviointeihin. Arja tuntee parhaiten teollisuutta, palvelu- ja kaupan alaa sekä terveydenhuoltoa.

Arjalla on liikkeenjohdon konsultoinnin lisäksi vankka kokemus asiantuntijaorganisaatioiden liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin johtamistehtävistä ja hän on toiminut pitkään yrittäjänä ja osakkaana. Vuosien varrella kertynyt kokemus operatiivisissa ja strategisissa vastuissa, johtoryhmätyöskentelyssä ja hallitusten jäsenenä on syventänyt ymmärrystä asiakkaiden monipuolisista liiketoiminta- ja johtamishaasteista.

Arjalla on psykologian maisterin tutkinto Turun yliopistosta. Hän on täydentänyt osaamistaan myös liikkeenjohdon koulutuksilla sekä HHJ –tutkinnolla (Hyväksytty hallituksen jäsen). Lisäksi hän on suorittanut useita konsultointiin, organisaatioiden kehittämiseen, coachaukseen ja arviointimenetelmiin liittyviä koulutuksia sekä työterveyshuoltoon pätevöittävän koulutuksen.

Ara Hopia

Ara Hopia

Ara Hopialla on yli 30 vuoden kokemus johtamisesta ja esimiestyöstä. Hän on toiminut mm. pankin markkinointi- ja asiakashallintajohtajana ja myyntijohtajana. Ara on perustanut ja johtanut pitkän yrittäjäuransa aikana useita asiantuntijayrityksiä. Hänellä on vankka kokemus johtoryhmien toiminnan kehittämisestä, kasvuohjelmien rakentamisesta, rekrytointi- ja perehdytysprosesseista sekä avainhenkilöiden rekrytoinnista. Pankkiuransa aikana hänelle kertyi monipuolinen henkilökohtainen kokemus johtoryhmätyöstä.

Finanssiala, televiestintä, kauppa ja elintarvikeala ovat Aralle erityisen tuttuja toimialoja. Hän tuntee laajasti myynnin, markkinoinnin, asiakashallinnan, henkilöstöhallinnon ja yleisjohdon haasteet ja tekijät.

Aralla on hallintotieteiden maisterin tutkinto Tampereen yliopistosta. Hän on suorittanut useita johtamiseen, organisaatioiden kehittämiseen ja valmentamiseen liittyviä koulutuksia. Hän toimii Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry:n puheenjohtajana. Lisäksi Ara toimii useiden asiantuntijayritysten hallituksissa. Hän on suorittanut myös HHJ –tutkinnon (Hyväksytty hallituksen jäsen).