Laatua ja tarkkuutta
vaativiin
rekrytointeihin.

Johdon suorahaku

Johdon valinta on yksi yrityksen tärkeimmistä strategisista päätöksistä. Onnistuneella johtajavalinnalla on merkittävä vaikutus niin yrityksen kilpailukykyyn, tuottavuuteen kuin henkilöstön motivaatioon ja työtyytyväisyyteenkin.

Johdon suorahakupalvelumme on laadukas ja tehokas keino kyvykkään, yrityksen liiketoimintastrategiaan ja kulttuuriin sopivan johdon rekrytoinnissa. Toimialatuntemuksemme kattaa erityisesti kaupan, teollisuuden, terveydenhuollon, palvelu- ja finanssialan.

Suorahakupalvelumme tarjoaa kattavan hakuprosessin ja projektinhallinnan, johtajaprofiilin määrittelystä aina valitun henkilön perehdytykseen asti. Asiakkaamme hyötyvät perusteellisesta markkina- ja toimialakartoituksesta sekä optimaalisen johtajaprofiilin yhteisestä määrittelystä ja sparrauksesta. Parhaimpien ehdokkaiden löytämiseksi käytämme monipuolisesti digitaalisia hakukanavia ja verkostojamme. Kokeneet konsulttimme arvioivat ehdokkaiden osaamis- ja kokemustaustan lisäksi motivaatiota, johtamistyyliä ja sopivuutta asiakkaan liiketoiminnan haasteisiin ja yrityskulttuuriin. Asiakkaidemme menestys on meille tärkeää ja haluamme esitellä vain parhaimpia ja potentiaalisimpia ehdokkaita.

Ehdokkaille suorahakuprosessimme tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oman urakehityksen pohdintaan sekä sparrausta uran käännekohdissa ja uusissa haasteissa. Hakujemme onnistumisesta keräämme systemaattisesti palautetta ja seurantatietoa sekä toimeksiantajilta että ehdokkailta.

Johdon
arviointia

pintaa syvemmältä.

Johdon henkilöarvioinnit ja johtoryhmän auditoinnit

Johdon henkilöarviointi on tehokas strategisen resursoinnin työkalu niin johtajavaihdoksissa, seuraajasuunnittelussa, fuusioissa ja yritysostojen yhteydessä kuin toimivan johdon kehitystarpeiden tunnistamisessa. Laadukkaasti toteutettu johdon henkilöarviointi tarjoaa luotettavaa ja syvällistä lisätietoa johtajaehdokkaiden henkilökohtaisista johtamisvalmiuksista, vahvuuksista ja kehittämisen alueista. Arvioinnissa tarkastellaan ehdokkaan johtamiskokemusta ja osaamisalueita sekä erityisesti persoonakohtaista johtamispotentiaalia yrityksen liiketoimintatilannetta ja johtamistehtävän kriteereitä vasten. Monipuolisten ja luotettavien menetelmien avulla arviointi kohdistuu henkilön kyvykkyyteen niin strategisissa kuin operatiivisissakin johtamishaasteissa sekä henkilöjohtamisvalmiuksiin erilaisissa liiketoiminnan muutostilanteissa. Kyky johtaa organisaatiota ja itseään paineen alla on yksi keskeisimmistä tarkasteltavista osa-alueista.

Johdon henkilöarviointeja voidaan hyödyntää osana johdon ja johtoryhmien auditointeja sekä johdon kehittämisohjelmia. Johdon auditointi tarjoaa kokonaisnäkemyksen toimivan johdon vahvuuksista ja kehittämisen alueista johtaa liiketoimintaa ja organisaatiota. Auditoinnin perusteella kokeneet konsulttimme esittävät suosituksia ja kehittämisehdotuksia johdon kehittämiseksi.